Tuż po świętach i przywitaniu Nowego Roku wiele osób zaczyna zastanawiać się nad sformułowaniem postanowień noworocznych. Tak, aby pewne dążenia, pragnienia czy marzenia uporządkować. Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze skutecznymi sposobami pracy z postanowieniami.
Stanowią one wnioski z pracy z moimi klientami nad rozwojem i zmianami.

 1. Zaczynamy od małych zmian – tak na dobry początek, aby się nie zniechęcić. Metoda małych kroków jest bardzo skuteczna i przeciwdziała obniżaniu motywacji. Dzieje się tak w przypadku, gdy zmiany znacząco przerastają nasze możliwości. Prowadzą wówczas do frustracji, niezadowolenia i w efekcie końcowym do porzucenia postanowień.  
 2. Ćwiczymy cierpliwość w oczekiwaniu na efekty – wiadomym jest, że na pierwsze efekty przyjdzie nam poczekać i na samym początku nawet minimalne zmiany mogą nie być widoczne czy odczuwalne. Warto zastanowić się nad tym co nas motywuje do konsekwentnego dążenia do celu. Następnie wykorzystać te metody w praktyce.
 3. Tworzymy szczegółowy plan - dokładnie określamy co chcemy osiągnąć, zmienić lub rozwinąć. Wpisujemy do kalendarza wszystko to co jest związane z realizacją naszego celu z podziałem na miesiące, tygodnie i dni.
 4. Stronimy od warunkowania - ustalony cel na zasadzie ”rozpocznę ćwiczyć, gdy tylko otworzą siłownie” nie zadziała skutecznie. A co się stanie, gdy je otworzą? Jaką wówczas znajdziesz wymówkę? Zdecydowanie lepiej będzie, gdy ustalisz na przykład, że we wtorki i czwartki o 16.00 będziesz maszerować z kijami po parku. Gdy siłownie zostaną otwarte będziesz dodatkowo raz w tygodniu korzystać przez godzinę z urządzeń. Ustal to szczegółowo- tak jak chcesz, ale zrób to dokładnie.
 5. Działamy z wizją celu - określenie celu jest bardzo istotne, aby ustalić co tak naprawdę jest dla nas istotne. Na przykład rozpisz cel w następujący sposób: zminimalizowanie bólu kręgosłupa, skorygowanie wady postawy poprzez chodzenie 2 x tygodniowo na zajęcia zdrowy kręgosłup do…(podać miejsce). W przypadku zamknięcia placówki zajęcia będę wykonywać pod okiem fizjoterapeuty online Tak postawiony cel i rozpisanie go pozwoli również na zorientowanie się w cenach za tego typu usługi ponieważ, gdy nasz cel wymaga nakładów finansowych musimy wcześniej je zabezpieczyć, aby nie mieć wymówek, że brak nam pieniędzy. Rozpisanie w taki sposób celu jest w obecnej sytuacji bardzo potrzebne ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie w dłuższym okresie czasu będą obowiązywać obostrzenia, reżim sanitarny czy dystans społeczny. Dlatego też należy zapisać bardzo dokładnie realizację celu w różnych wariantach.


Pamiętaj o tym, że prawidłowe wyznaczanie celów zdecydowanie zwiększy Twoją szansę na ich realizację. Twój plan powinien być

 • specyficzny - w jasny sposób określone cele, bardzo dobrze sprecyzowane i   zdefiniowane  
 • mierzalny - należy ustalić w jaki sposób będziemy monitorować kolejne etapy realizacji celu
 • osiągalny - możliwy do zrealizowania, nie przekraczający w znacznym stopniu naszych możliwości
 • istotny - ważny dla osoby, która go sobie postawiła. Musi być pewną wartością, do której się dąży
 • określony w czasie - dokładnie zaplanowany i rozpisany na poszczególnych etapach na osi czasu
Planuj już dzisiaj - nie odkładaj na później. Działaj z wizją celu.

dr Iwona Tyrna-Łojek

Trener:

 • mentalny
 • rozwoju osobistego, zawodowego i biznesowego
 • kreatywności