Akademia marki „Kultura sukcesu” proponuje szkolenia, warsztaty, treningi oraz konsultacje indywidualne (coaching, mentoring, wsparcie w rozwoju, doradztwo). Celem spotkań jest osiągnięcie satysfakcjonującego sukcesu w wybranych przez Klienta obszarach życia osobistego i zawodowego przy jednoczesnym uwzględnieniu etyki podejmowanych działań. 

PRZYKŁADOWE TEMATY
_____________________________________________________________________________________________________________

1. Ja pracownik - ja właściciel firmy. Mentalne przeobrażenie

_____________________________________________________________________________________________________________

Cel szkolenia:
•    uzyskanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia własnej firmy

Dla kogo:
•    Szczególnie polecane dla osób które prowadzą lub mają zamiar w najbliższej przyszłości otworzyć własną działalność gospodarczą.

Zakres tematyczny:

Tematyka indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta.
Zawiera min takie zagadnienia jak,
•    Praca z atutami i ograniczeniami
•    Wytyczanie celów i ich realizacja.
•    Organizacja siebie i przestrzeni w czasie
•    Efektywna komunikacja
•    Wystąpienia publiczne
•    Budowanie marki osobistej i trwałych relacji biznesowych
•    Pozytywne myślenie
•    Kreatywne myślenie i działanie
•    Biznesowy „dress code”

Formy pracy z klientem: warsztaty, konsultacje, mentoring, indywidualne doradztwo biznesowe dostosowane do charakteru firmy klienta

Uwaga: Dla Pań, które skorzystają ze szkolenia proponujemy dalsze wsparcie w ramach prowadzonego przez markę "Kultura Sukcesu" Klubu Kobiet Biznesu  w Katowicach.

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Trening kreatywnego myślenia i działania
_____________________________________________________________________________________________________________

Cel szkolenia:
- poznanie osobistych skłonności w kierunku myślenia kreatywnego
- pobudzenie osobistego potencjału twórczości

Dla kogo
- Dla osób  pragnących rozwinąć swój potencjał kreatywności

Zakres tematyczny:
- Wprowadzenie do zagadnienia twórczości i kreatywności
- Praca z barierami ograniczającymi kreatywność
- Diagnoza osobistych predyspozycji w kierunku twórczego myślenia
- Kreatywne rozwiązywanie problemów
- Ćwiczenia  stymulujące twórczość

_____________________________________________________________________________________________________________

3. Trening rozwoju interpersonalnego
_____________________________________________________________________________________________________________

Cel szkolenia:
- poznanie w jaki sposób postrzegają nas inni ludzie
- Zrozumienie zachowań innych osób
- Nauka wyrażania własnych emocji
- zrozumienie swoich zachowań i reakcji

Dla kogo:
- dla osób pragnących poznać siebie i innych, zrozumieć relacje międzyludzkie oraz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne
 
Zakres tematyczny:
- Wprowadzenie do treningu i jego założenia.
- Poznanie siebie
- Nawiązywanie i rozumienie relacji z innymi
- Komunikacja i konflikt w relacjach z drugim człowiekiem
- Uczenie się siebie w oparciu o doświadczenia

_____________________________________________________________________________________________________________

4. Budowanie wizerunku osobistego i marki własnej
_____________________________________________________________________________________________________________

Cel szkolenia:
- Zapoznanie się z efektem pierwszego wrażenia i jego znaczenia w budowaniu opinii o danej osobie. Umiejętność budowania świadomego wizerunku

Dla kogo:
- Dla osób pragnących świadomie budować swój wizerunek oraz  markę osobistą

Zakres tematyczny:
- Efekt pierwszego wrażenia
- Mowa werbalna i niewerbalna
- Komunikacja przez wizerunek
- Zasady klasycznego stroju
 
_____________________________________________________________________________________________________________

5. Trening - w drodze do celu
_____________________________________________________________________________________________________________

Cel szkolenia:
- Uświadomienie i skonkretyzowanie celów
- Zapoznanie się z technikami i narzędziami efektywnego realizowania celów

Dla kogo:
- osób odkładających rzeczy na później, bez  konkretnego planu działania, żyjących w poczuciu chaosu i beznadziejności

Zakres tematyczny:
- Nabywanie umiejętności wytyczanie własnych celów.
- Uczenie się działania według   obranego kursu.
- Wypracowanie samokontroli nad realizacją celu
- Praca nad organizacją własnego  czasu
W przypadku zainteresowania zadzwoń (nr +48 601 50 68 79)  lub napisz do nas Kontakt@kulturasukcesu.pl