07.06.2019 - Zwiedzanie zabytkowego Nikiszowcza z przewodnikiem. Ognisko w Ośrodku Bolina w Katowicach Janowie