10-31.08.2019 - Wizyta w Kanadzie - prezentacja Klubu w Radiu Polonia, podczas Pikniku Kukurydzianego oraz Dniu Polskim w Montrealu.