Od wielu lat interesuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą empatią w komunikacji międzyludzkiej. Jestem autorką materiałów warsztatowych wspierających zdolności empatyczne oraz rozwijających tę umiejętność. Dlatego też III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.” Zrozumieć człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej, która odbyła się w Rybniku 20 czerwca 2015 roku bardzo mnie zainteresowała.  

Z prawdziwą przyjemnością wysłuchałam bardzo inspirującego  wykładu Pana mgr Andrzeja Ochojskiego  „Empatia-trudny dar. O indywidualnym i społecznym znaczeniu empatii”. Miałam okazje zapoznać się z informacjami  na temat kształtującego się pojęcia empatia na przestrzeni lat,  jego rozumienia i możliwości rozwoju takich zachowań. Padały słowa troski o dzisiejszą komunikację, bez empatii, pozbawioną  kontaktów bezpośrednich, gdzie mowa ciała jest niezauważalna. Była też mowa o emotikonach, które są jedynie substytutem prawdziwych emocji i próbą ich ujęcia w postaci graficznej.

Następny wykład przedstawiła prof. Dr hab.n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska pt. „Neurofizjologia empatii - o tym jak człowiek, kształtuje człowieka”. Pomimo, iż prezentacja zagadnienia była oparta na konkretnych przykładach z dziedziny medycyny, przekaz informacji był dostosowany do każdego odbiorcy. Jak dla mnie wiedza bardzo interesująca, podana w przystępny sposób z czego byłam niezmiernie zadowolona. Obszary mózgu odpowiedzialne za rozwój zachowań empatycznych, możliwości rozwoju tych umiejętności jak też celowe ich zahamowanie zostały bardzo obrazowo przedstawione.

Konferencja obfitowała w bardzo interesujące prezentacje. Osobiście w mojej relacji skupiłam się jedynie na dwóch wykładach - tych, które bezpośrednio związane są z moimi zainteresowaniami.  Jednakże materiały konferencyjne dają możliwość powrotu do omawianych zagadnień, stanowiąc ciekawą literaturę uzupełniającą dzisiejsze spotkanie.
Serdecznie dziękuję Pani, która zrobiła mi pamiątkowe zdjęcie podczas konferencji oraz za miłą rozmowę - zdecydowanie empatyczną.