Czekając na spotkanie ze znajomą miałam do dyspozycji ponad godzinę czasu wolnego, którą postanowiłam wykorzystać na dokończenie czytania kolejnej książki. Usiadłam sobie wygodnie na kanapie w kawiarni i… zaczytałam się dzięki, czemu mogę napisać kolejną recenzję.

Dawaj i bierz to książka z gatunku „poradnik”, w której autor Adam Grant ze względu na styl budowania relacji z innymi dzieli ludzi na 3 grupy. Wyróżnia dawców, biorców oraz rewanżystów. Dokładnie opisuje każdy z trzech rodzajów kontaktów z drugim człowiekiem niezależnie od tego czy dotyczą życia osobistego czy zawodowego. Oprócz opisów znalazłam w książce solidne uzasadnienie takiego czy innego sposobu postępowania oraz skutków krótko- i długo-terminowych jakie przynosi konkretne zachowanie wobec innych również w odniesieniu do działalności biznesowej. 

Czytelnik z powodzeniem zdiagnozuje osobisty styl budowania kontaktów z ludźmi oraz zapozna się z konsekwencjami takiego działania. Wydawać by się mogło, że autor książki będzie kładł szczególny naciski na działanie w stylu dawcy, ale nie koniecznie i oczywiście pod pewnymi warunkami. Dlatego też gorąco polecam lekturę książki.


Tytuł:

Dawaj i Bierz


Autor:

Adam Grant