Ta książka spowodowała, że ponad 5 godzinny lot samolotem w kierunku wakacji okazał się krótką chwilą. Sam tytuł mówi już wiele o sposobie w jakim postrzegamy siebie i traktujemy popełniane przez nas błędy.

Autorzy książki poprzez odwołanie do licznych badań tłumaczą dlaczego wokół nas jest tylu ludzi, którzy nie przyznają się do popełnianych  błędów. Notorycznie uważają, że zawsze mają racje, a nawet wierzą w historie, które sami stworzyli i nie mających nic wspólnego z prawdą. Są przekonani o własnej nieomylności, mądrości choć fakty świadczą zupełnie inaczej.

Za tym wszystkim stoi (jak dowodzą autorzy) dysonans poznawczy, który wywołuje mechanizm samooszustwa i samousprawiedliwienia. Książka obfituje w wiele przykładów z życia  wziętych, gdzie dysonans poznawczy bierze górę nad prawdą i rzeczywistą oceną sytuacji. W połączeniu z rzetelnymi wynikami badań naukowych daje kompendium wiedzy na temat zachowań ludzkich wzmocnionych kłamstwem, oszustwem oraz wiarą we własną uczciwość i nieomylność. Osobiście bardzo polecam książkę stanowiącą wgląd w psychikę i zachowania ludzkie oraz tłumaczącą mechanizmy takiego postępowania.


Tytuł:

Błądzą wszyscy (ale nie ja). Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania?


Autorzy:

Carol Tavris, Elliot Aronson