Laudacja - Nina Siwy

Mam przyjemność wygłosić laudacje na cześć niezwykłej kobiety, która jest inspiracją dla większości z nas. Pani Nina Siwy i jej historia oraz osiągnięcia osobiste, zawodowe oraz artystyczne zasługują na podziw. Od wielu lat podejmuje przeróżne działania w sferze kulturalnej, dydaktycznej i wychowawczej. Pełniąc odpowiedzialną rolę nauczycielki języka polskiego rozwija twórczą ekspresje i wrażliwość młodzieży. Realizuje autorskie projekty edukacji kulturowej a także organizuje koncerty o charakterze charytatywnym. Daje dobry przykład młodzieży poprzez własne postepowanie. Dzieli się z innymi swoją pasją i zdolnościami aktorskimi. Jej sukces to efekt wytrwałości i pracowitości. Jest osobom o wysokiej kulturze osobistej. Jej sposób bycia pełen szacunku i empatii wobec drugiego człowieka jest znakiem rozpoznawczym. Pani Nina pokazuje na własnym przykładzie, że warto mieć marzenia i realizować je konsekwentnie. Jej historia jest przykładem na to, że determinacja i pasja oraz dobroć serca mogą zmieniać zastaną rzeczywistość. Serdecznie gratulujemy nadania tytułu Osobowość Kultury Sukcesu.


Laudacje wygłosiła Ambasadorka Kultury Sukcesu - Ilona Kanclerz.