Laudacja - Zbigniew Cierniak

Wizjoner, pasjonat, popularyzator. Inicjator, twórca, człowiek-orkiestra. Zarządca, pomysłodawca. Nie boi się wyzwań, dociera tam gdzie innych jeszcze nie było.  Jak mówią o nim współpracownicy: „Kopalnia pomysłów”.
Lista jego osiągnięć jest tak długa, że mogłoby się wydawać że jest w trzech osobach. Lista jego wyróżnień jest tak długa, że aż trudno sobie wyobrazić co jeszcze może osiągnąć, a szmat życia przed nim…

Jest związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” od prawie 30 lat. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej doskonale realizując zadania nałożone na Zespół „Śląsk”, gwarantując przy tym budowanie nowoczesnej i prestiżowej instytucji kultury. Stara się zachować unikatowy charakter Zespołu „Śląsk”, dbając o ochronę i popularyzację bogactwa kultury narodowej i ludowej. Wykorzystuje również wszelkie możliwości poszukiwania nowych przestrzeni rozwoju Instytucji.

Kieruje zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania jego Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju. Rocznie Zespół realizuje ok. 240 koncertów  w kraju i za granicą dla prawie 200 tysięcznej widowni, upowszechniając tym samym dobra kultury: tradycję, obyczaje, śpiew, taniec i muzykę ludową.
Zarządzając Zespołem „Śląsk” wypełnia założenia statutowe instytucji wraz z powierzoną jej misją, realizując priorytetowo działalność artystyczną i edukacji kulturalnej. Jednak przy tak wielkoformatowym obszarze działania, bazując na różnych polach wraz z potężną infrastrukturą techniczną, działa kompleksowo zapewniając stabilność funkcjonowania całej instytucji.

Z jego inicjatywy Zespół „Śląsk” cyklem koncertów włączył się w obchody Jubileuszu 500. lat Reformacji w Polsce, zainaugurował obchody „Roku Moniuszkowskiego” koncertem chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk”, włączył się w obchody Roku Stanisława Moniuszki cyklem koncertów z muzyką kompozytora. Z okazji 100. rocznicy urodzin patrona i założyciela Zespołu- Stanisława Hadyny został zrealizowany cykl koncertów poświęconych jego pamięci oraz został również przygotowany specjalny program edukacyjny dla szkół hadynowskich.
Zdając sobie sprawę z misji jaką wypełnia Zespół „Śląsk”, stara się w szerokim zakresie promować kulturę narodową Polski. Ważnym działaniem w tym zakresie jest inicjowanie przedsięwzięć o charakterze patriotycznym.
Pełniąc funkcję Dyrektora Zespołu „Śląsk” przyczynia się do promocji kultury narodowej jako animator wielu zagranicznych tras koncertowych, a współpraca międzynarodowa jest stale rozwijana i poszerzana o nowe kontakty – co przekłada się na koncerty zagraniczne, również na innych kontynentach.

Jest inicjatorem ciekawych projektów i koncertów, w których Zespół „Śląsk” brał udział: ceremonia losowania grup Mistrzostw Świata FIFA, wspólny występ z Arturem Rojkiem podczas 25. Gali Fryderyków, widowiska „Roztańczony Śląski” oraz „Scenozstąpienie” dla ponad wielotysięcznej widowni; występ podczas OFF Festivalu; występ podczas uroczystej Ceremonii Otwarcia Eurowizji Junior 2019 w Katowicach; udział w „Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019” w Chorzowie.

Angażuje się w działania edukacyjne, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwach artystycznych Regionu, wspiera działania na rzecz seniorów i turystyki kulturowej. Upowszechnianie dziedzictwa narodowego to jedno z zadań jakie realizuje wraz z Zespołem „Śląsk”, a wzmocnieniem są działania medialne, dzięki którym kultura ludowa jest prezentowana szerokiemu gronu odbiorców. Działalność Centrum ciągle się rozwija, a świadczą o tym liczne warsztaty artystyczne, wycieczki edukacyjne, konferencje i szkolenia, konkursy, festiwale i przeglądy, wydarzenia edukacyjne i turystyczne.

Siedzi w nim duch społecznika z duszą artysty. Mimo tego, iż na co dzień zdobywa gorące brawa za działalność swojego zespołu nie bał się zimnej wody i dołączył do wyzwania Ice Bucket Challenge wspierając fundację pomagającym chorym na stwardnienie zanikowe boczne.
Szanowni Państwo,
przed Państwem Ambasador Kultury Polskiej, Dyrektor Zespołu Piesni i tańca „Śląsk”  – Zbigniew Cierniak.

Laudacje wygłosiła członkini Klubu - Anna Rehlich.