W poprzednim tygodniu miałam przyjemność poprowadzić kolejne zajęcia z cyku warsztatów rozwoju kierowniczego. W tym konkretnym przypadku moimi słuchaczami są studenci studiów licencjackich, w większości osoby, które od lat są czynne zawodowo. Jako, że spotkanie odbyło się w drugim dniu kalendarzowej wiosny, pomyślałam, że to doskonała okazja do podbudzenia aktywności szczególnie tej twórczej.

Przygotowałam dla studentów trening twórczości. Poprzedziłam go mini wykładem wprowadzającym w zagadnienie twórczości i kreatywności, przedstawiłam sposoby stymulowania naszego twórczego potencjału. Jako rozgrzewkę do ćwiczenia głównego zastosowałam proste o lekkiej treści  ćwiczenia o charakterze dywergencyjnym poprawiające płynność i giętkość myślenia.  Dwa ćwiczenia indywidualne zapisywane na kartce papieru stanowiły doskonały wstęp.  Następnie pierwsze zadanie zespołowe wykonane na przygotowanym wcześniej arkuszu oraz wspólna dyskusja wzmocniły atmosferę kreatywnych działań.

Moim nadrzędnym celem było pobudzenie wszystkich sfer postawy twórczej czyli poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej. Najlepsze efekty stymulowania zdolności twórczych dają zajęcia grupowe, dlatego główne ćwiczenie moich zajęć opierało się na wspólnych wysiłkach poszczególnych grup. Dzięki temu uzyskałam efekt synergii oraz generowanie różnorodnych sposobów myślenia zespołów.

Pojawiły się też osoby doskonale zarządzające zespołem, przydzielające odpowiednie zadania i nadzorujące ich wykonanie. Generowanie pomysłów, ocena ich pod kątem wykonalności i możliwości czasowych spowodowała, że wszystkie grupy ukończyły zadanie w wyznaczonym czasie a efekty ich pracy były zachwycające. Samo zadanie było dość proste, choć trudne pod względem organizacyjnym , gdyż grupy nie otrzymały jakichkolwiek materiałów do wykonania dekoracji świątecznego stołu. Pomysłowość, uwolnienie od schematów i ograniczeń oraz skierowanie działań na rzecz twórczego działania towarzyszyła wszystkim grupom.

Pełna podziwu dokonałam podsumowania wyjaśniając sens i funkcję przeprowadzonych przeze mnie warsztatów.  Efekty twórczej pracy studentów zachowałam na zdjęciach.