Kultura sukcesu oznacza dla mnie realizacje marzeń i celów przy jednoczesnym uwzględnianiu zachowań powszechnie uznawanych za kulturalne.

Przede wszystkich mam tu na myśli reprezentowanie takich wartości  jak: życzliwość, szacunek, dyskrecja, lojalność, uczciwość, , współpraca oraz empatia.
 
Kultura sukcesu odnosi się również do wyglądu zewnętrznego, manier i zachowań. Stanowi całościowo rodzaj „wizytówki”, która decyduje o tym, że osiągane przez nas cele są realizowane w sposób kulturalny. To suma kultury osobistej i kultury działania, która powoduje, że sukces jest godny i etyczny.

Wspomniane wartości promuje za pomocą własnej Marki Kultura Sukcesu oraz  założonego przeze mnie Klubu Kobiet Kultura Sukcesu. Koncentruję się na realizacji celów w sferze biznesowej, gdzie idea kultury sukcesu nabiera jeszcze większego znaczenia.

Wspieram i promuję działalność firm oraz ludzi zarządzającym nimi w oparciu o zasady „fair-play”, „savoir-vivre” oraz etyki biznesu.
W tym celu wprowadziłam tytuł „Osobowość Kultury Sukcesu” i „Firma Kultury Sukcesu”.

Raz w roku podczas Gali Kultury Sukcesu wręczane są statuetki wraz z nadanym tytułem i wygłoszonymi laudacjami.

Marka Kultura Sukcesu współpracuje z instytucjami charytatywnymi ponieważ uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i dzielenie się dobrami stanowi kolejny wymiar kultury sukcesu.  

Iwona TYRNA-ŁOJEK - Właścicielka marki "Kultura Sukcesu"