Misja

- Wspomaganie etycznego rozwoju osobistego i zawodowego 

- Kreowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym

- Dostarczanie wiedzy sprzyjającej rozwojowi

- Nagłaśnianie działań fair-play 

- Promowanie zasadach „savoir vivre”

- Wspieranie i inicjowanie działań charytatywnych

- Budowanie trwałych relacji międzyludzkich


Realizacja poprzez organizację

- Spotkań z Kulturą Sukcesu

- Uroczystości- Gali Kultury Sukcesu

- Konkursu „Osobowość Kultury Sukcesu”

- Szkoleń, warsztatów, treningów

- Spotkań indywidualnych (coaching, mentoring, doradztwo, wsparcie)