Misja

- Promocja osób przedsiębiorczych i ich firm
- Inicjowanie wymiany kontaktów biznesowych
- Wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego
- Kreowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym
- Dostarczanie wiedzy sprzyjającej rozwojowi
- Wspieranie i nagłaśnianie działań fair-play i etyki biznesu
- Pobudzanie potencjału kreatywności i przedsiębiorczości
- Wspieranie i inicjowanie działań charytatywnych
- Budowanie trwałych relacji międzyludzkich
- Dostęp do specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin


Realizacja poprzez organizację

- Spotkań biznesowych dla przedsiębiorców,
- Spotkań Klubu Kobiet Kultury Sukcesu
- Uroczystości- Gali Kultury Sukcesu
- Konkursu „Osobowość Kultury Sukcesu”
- Szkoleń, warsztatów, treningów
- Spotkań indywidualnych (coaching, mentoring, doradztwo, wsparcie)