W poprzednim roku zostałaś uhonorowana tytułem “Osobowość Kultury Sukcesu” Czym dla  Ciebie jest sukces?

Na termin SUKCES uważam nie ma uniwersalnej recepty. Ale są cechy, które sukcesowi sprzyjają. Pierwsza cecha to pewność siebie czyli pisząc wprost wyzbycie się kompleksów :)  Druga cecha: konsekwencja czyli wyznaczanie celów i dążenie do realizacji ich z uporem i niestrudzenie. Nie jesteśmy tu po to by zaczekać kiedy minie burza ale po to aby nauczyć się tańczyć w deszczu ;-)

A cecha trzecia: optymizm. Jak jest ważny?  Bo problem nie jest sam problemem, jest nim Twoje nastawienie do problemu. Wyjaśnię na przykładzie humorystycznej opowieści. Spotkało się dwóch Panów. Jeden przekonywał drugiego: - Skoro masz dwójkę małych dzieci, musisz kupić słonia. Bo słonie są miłe, mają słodkie oczy, wcale nie jedzą tak dużo, a podniesiona do góry trąba oznacza szczęście. - To ile chcesz za tego słonia? - spytał w końcu przekonywany, do transakcji doszło słoń został sprzedany. Gdy spotkali się po miesiącu, nowy właściciel narzekał: słoń może i ma słodkie oczy, ale milutki nie jest, je dużo, a trąbę nosi spuszczoną. - No kochany, z takim optymizmem to ty w życiu tego słonia nie sprzedasz.

Do tego należy jeszcze pamiętać o wartościach moje to: etyka, uczciwość i pracowitość.
Nasze firmy istnieją dzięki ludziom, których zatrudniamy dzięki ludziom przedsiębiorstwa funkcjonują̨, a dzięki osobom zarządzającym praca jest zorganizowana na odpowiednio wysokim poziomie i to wobec ludzi należy postępować́ etycznie, zachowując wszelkie normy moralne. W biznesie nie można wychodzić́ z przekonania, ze praktyką gospodarczą rządzą̨ „wilcze prawa rynku”, ponieważ̇ to nie „działanie po trupach” sprawia, ze organizacja – przedsiębiorstwo funkcjonuje sprawnie i osiąga zamierzone wyniki (czasem mogłoby się̨ tak wydawać́, jednak nie jest to działanie na dłuższą metę̨).

W jaki sposób interpretujesz połączenie kultury osobistej czy organizacyjnej z sukcesem?

Choć́ nie można postawić́ znaku równości miedzy słowami „biznes” oraz „etyka/moralność́”, należy dążyć́ do tej równowagi w każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dobry przedsiębiorca postępuje etycznie w stosunku do pracowników począwszy od rekrutacji, przez kierowanie i motywowanie, aż̇ do momentu rozwiązania umowy o pracę. Dobry, etycznie postępujący pracodawca liczy się̨ ze zdaniem pracowników, szanuje ich wiek – a co się̨ z tym wiąże również̇ doświadczenie zawodowe i życiowe, oraz praktyczne umiejętności zdobywane w toku pracy, być́ może nawet w toku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  
O tych cechach uważam należy pamiętać ;-).
 
Dziękuję za rozmowę.
 

Rozmowę przeprowadziła Iwona Tyrna-Łojek właścicielka marki "Kultura sukcesu", założycielka Klubu Kobiet Biznesu "Kultura Sukcesu", doktor nauk społecznych, trener biznesu, wykładowca, mentorka.