Dzisiaj uczestniczyłam w I Wydziałowym Seminarium Metodycznym „Edukacja: nowoczesność, praktyczność, akademickość” organizowanym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie. Zagadnienia związane z efektywnością szkoleń oraz narzędzi do ich uatrakcyjnienia są mi szczególnie bliskie zawodowo.

Pierwsze trzy prezentacje będące wstępem do omawianych zagadnień dotyczyły zwiększania atrakcyjności prowadzonych zajęć, respektowania zasad andragogiki w nauczaniu oraz nowoczesnego ujmowania zadań pracownika naukowo-dydaktycznego na uczelniach.  Po przerwie rozpoczęły się równolegle trzy panele.

Osobiście wybrałam ten, który dotyczył aktywizujących form uczenia. Forma warsztatowa spotkania zapewniła miłą atmosferę, swobodne dyskusje i wymianę poglądów. Ćwiczenia w zespołach mieszanych, dopiero co stworzonych na potrzeby kolejnych zadań dała możliwość bliższego poznania i otwartej komunikacji. Praca nad powierzonym zadaniem czy zapisywanie swobodnych myśli zaktywizowały kolejny raz poszczególne grupy. Mogłabym jeszcze wiele pisać na temat zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Chorzowie seminarium metodycznego , ale ze względu na to , że przeszło już do historii skupię się na tym co mi po nim pozostało. Przede wszystkim mam uczucie dobrze wykorzystanego (niezmarnowanego) czasu na wymianę myśli i opinii na temat kształcenia i efektywności poszczególnych metod.

Poznanie nowych inspirujących ludzi, osobowości  oraz spotkanie tych z którymi znam się od lat. Z wielką przyjemnością będę śledziła informacje o kolejnych takich inicjatywach.