Minęły dwa tygodnie od konferencji prozdrowotnej „Zdrowie kobiety” zorganizowanej przez telewizję TVS. Szczegółowo na ten temat pisałam w poprzednim blogu, zamieszczając zdjęcia Klubowiczek, które miałam okazję spotkać. Obecnie chciałam zwrócić uwagę na inne aspekty tej konferencji.

Kiedyś powiedziano mi, że dobre spotkanie to  te, które jeszcze trwa po jego zakończeniu. Ludzie, którzy tam się spotkali nadal kontaktują się ze sobą, mają wspólne plany itp. Tak było i ze mną na tej właśnie konferencji.

Dużo ciekawych pomysłów zrodziło się, wiele nowych możliwości współpracy, a co za tym idzie rozwój i nowe spojrzenie na zagadnienia związane z naszą zdrowotnością. Dzięki tym inicjatywom na naszych spotkaniach klubowych i poza nimi będzie można skorzystać z bardzo praktycznych warsztatów służących profilaktyce zdrowia. Szerzej na ten temat będę informowała w trakcie realizacji poszczególnych przedsięwzięć, ale już dzisiaj jestem przekonana, że wszystkim nam wyjdzie to na dobre. Idee równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, dbałości o siebie nie są już tylko sloganami reklamowymi ale koniecznością. Zdrowie jest naszą najcenniejszą wartością dlatego też warto podejmować różne działania zmierzające do wzrostu wiedzy na ten temat.

Dzisiaj w siedzibie TVS odebrałam z rąk Karoliny Szczepanik koordynatorki konferencji „Zdrowie kobiety” podziękowania za współpracę dla prowadzonego przeze mnie klubu Kobiet Biznesu „Kultura sukcesu”.