Płatności

Opłaty za członkostwo lub udział w spotkaniach Klubu Kobiet Biznesu "Kultura Sukcesu" można dokonać wpłacając kwotę bezpośrednio na poniższe konto  Kultura Sukcesu

ING Bank Śląski - 02 1050 1214 1000 0090 6625 6489

(W tytule proszę podać imię, nazwisko, nazwę firmy i datę spotkania)


Opłatę można dokonać także za pomocą płatności internetowych poprzez platformę DotPay


Opłata członkowska - 1 rok

*szczegóły w regulaminie

300 zł

__________________________________________________________________________________

Udział w spotkaniu klubowym 

40 zł