Marka Kultura Sukcesu upowszechnia i wspiera działalność osób, które na co dzień  kierują się zasadami  etyki.

Jedną z form promocji takich wartości są nadawane przez markę tytuły „Osobowość Kultury Sukcesu”. Kapituła ostatecznie decyduje o przyznawanych tytułach.

Nominacje do tytułu Osobowość Kultury Sukcesu 2023

dr Grażyna Walkowicz


Za odnoszone sukcesy zawodowe i osobiste nacechowane etycznymi działaniami oraz rzetelnością wykonywanego zawodu, dbałością o dobro drugiego człowieka, a także gotowością niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Nastawienie na otwartość i współdziałanie z zespołem pracowniczym, wysoką kulturę osobistą oraz kulturę zarządzania salonem Med-Beauty w Katowicach. 


prof. dr hab. Grzegorz Nagórski


Za odnoszone sukcesy osobiste i zawodowe, wybitne osiągnięcia nacechowane rzetelnością oraz etycznymi działaniami. Postawę, która stawia na współpracę i kooperację z uwzględnieniem szacunku wobec innych, wysokiej jakości relacji międzyludzkich oraz umiejętności skutecznego zarządzania zespołem Big Band Śląski na stanowisku dyrygenta i kierownika artystycznego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i przekazywaniu innym pasji do jazzu, miłośnicy mogą słuchać muzyki na najwyższym poziomie artystycznym.