Marka Kultura Sukcesu upowszechnia i wspiera działalność osób, które na co dzień  kierują się zasadami  etyki.

Jedną z form promocji takich wartości są nadawane przez markę tytuły „Osobowość Kultury Sukcesu”. Kapituła ostatecznie decyduje o przyznawanych tytułach.


REGULAMIN NOMINACJI

Nominacje do tytułu: Osobowość Kultury Sukcesu 2023 

(Informacje zostały zamieszczone według kolejności wręczania nominacji)

dr Grażyna Walkowicz


Za odnoszone sukcesy zawodowe i osobiste nacechowane etycznymi działaniami oraz rzetelnością wykonywanego zawodu, dbałością o dobro drugiego człowieka, a także gotowością niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Nastawienie na otwartość i współdziałanie z zespołem pracowniczym, wysoką kulturę osobistą oraz kulturę zarządzania salonem Med-Beauty w Katowicach. 

prof. dr hab. Grzegorz Nagórski


Za odnoszone sukcesy osobiste i zawodowe, wybitne osiągnięcia nacechowane rzetelnością oraz etycznymi działaniami. Postawę, która stawia na współpracę i kooperację z uwzględnieniem szacunku wobec innych, wysokiej jakości relacji międzyludzkich oraz umiejętności skutecznego zarządzania zespołem Big Band Śląski na stanowisku dyrygenta i kierownika artystycznego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i przekazywaniu innym pasji do jazzu, miłośnicy mogą słuchać muzyki na najwyższym poziomie artystycznym.

Grzegorz Duży 


Pan Grzegorz Duży otrzymał nominacje do tytułu Osobowość Kultury Sukcesu za odnoszone sukcesy zawodowe połączone z niezwykłym uwrażliwieniem na potrzeby innych, organizowanie pomocy dla potrzebujących oraz utrzymywanie relacji z drugim człowiekiem pełne szacunku i empatii. Wysoką kulturę osobistą oraz kulturę zarządzania salonem Hair Salon Grzegorz Duży. 

dr Irena Kamińska-Radomska


Za odnoszone sukcesy osobiste i zawodowe połączone z promowaniem zasad savoir-vivre’u oraz dress-code’u w życiu codziennym, biznesie i polityce. Przekazywanie rzetelnej i profesjonalnej wiedzy wraz z nauką wrażliwości kulturowej. Dawanie dobrego przykładu własnym postępowaniem oraz relacjami z drugim człowiekiem nacechowanymi szacunkiem i niezłomnością w propagowaniu zasad etykiety


Agnieszka Wyderka-Dyjecińska


Za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, uwrażliwienie na potrzeby innych i organizowanie akcji8 pomocowych. Dawanie dobrego przykładu własnym postępowaniem oraz relacjami z drugim człowiekiem nacechowanymi szacunkiem i zrozumieniem. Wspieranie przedsiębiorczości kobiet oraz dobrych praktyk w biznesie. Dbałość o regionalne tradycje, kulturę, sztukę oraz sport.


Monika Czoik-Nowicka 


Za wybitne osiągnięcia na rzecz wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez bezinteresowne dzielenie się od wielu lat swoim talentem pisarskim. Wspieranie pracy dydaktycznej i wychowawczej pedagogów poprzez udostępnianie bezpłatnych konspektów do pracy z dziećmi, opowiadań, bajek oraz wierszy. Uwrażliwienie na potrzeby najmłodszych oraz dawanie dobrego przykładu własnym postępowaniem.

Nina Siwy 


Za wybitne osiągnięcia osobiste, zawodowe i artystyczne. Wytrwałe dążenie do rozwijania swoich pasji oraz dawanie dobrego przykładu młodzieży poprzez własne postępowanie. Bezpłatne dzielenie się swoim talentem w celu wspierania potrzebujących. Wysoką kulturę osobistą i utrzymywanie relacji z drugim człowiekiem pełne szacunku i empatii.