Edward de Bono jest autorem 6 kapeluszy myślowych. Według tej koncepcji rozwiązywanie problemów wymaga przejścia całego procesu po to by na samym końcu wybrać konkretne rozwiązanie. Kolory umożliwiają podział na sześć etapów. W każdym z nich myślimy w zdecydowanie inny sposób.

Dzięki temu jest miejsce na suche przedstawienie faktów, podzielenie się emocjami, pozytywne spojrzenie na problem, pesymistyczne myśli a potem generowanie kreatywnych pomysłów. Na samym końcu wybieramy rozwiązanie, które najbardziej nam odpowiada i w danej chwili jest możliwe do wprowadzenia. Osobiście korzystając z tej metody założyłam sześć różnych marynarek, aby na konkretnym przykładzie wytłumaczyć mechanizm działania tej metody. Serdecznie zapraszam do oglądania filmu.