Większość z nas dobrze pamięta filmy dla dzieci a w zasadzie dla całych rodzin takie jak “Gdzie jest Nemo?”, “Odlot”,“Ratatuj” czy „Toy story”. Wszystkie powstały w wytwórni Pixar, która zdobyła 26  Oscarów i weszła w skład The Walt Disney Company. Co stoi za sukcesem biznesowym tej wytwórni, jaki model zarządzania i stosowanej strategii był podstawą do osiągnięcia tak spektakularnych osiągnięć? Na wszystkie te pytania odpowiada autor książki prezes studia filmowego PIXAR Animation i Disney Animation.

Ed Catmull snuje długą, bardzo wciągającą opowieść o porażkach, podnoszeniu się z upadków i wyciągania wniosków ze złych decyzji. Są też sukcesy, które bezpośrednio wynikają z ciężkiej pracy, zaangażowania, kreatywności i uczenia się na błędach. Dużo opisów dotyczy samej produkcji filmów, ich powstawania czy montażu. Jednakże to ludzie, ich praca są tu najważniejsze. Zarządzanie kreatywnością, tworzenie atmosfery przychylnej generowaniu pomysłów, zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do twórczej pracy wszystko to zostało szczegółowo opisane.

Ostatni rozdział to kwintesencja tego, co zostało wcześniej napisane. Podsumowanie tego co najważniejsze i na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas budowania kreatywnych zespołów. Warto przytoczyć choć kilka takich rad:
- Zatrudniając nowych ludzi, więcej uwagi poświęć ich potencjałowi i możliwościom jego rozwoju niż aktualnemu poziomowi ich umiejętności. To, co będą w stanie zrobić jutro, jest ważniejsze od tego, co są w stanie zrobić już dziś.
- Jeśli w twojej organizacji są ludzie, którzy uważają, że nie mogą w pełni swobodnie się wypowiadać i proponować nowych pomysłów, przegrasz.
- Jeśli więcej prawdy słychać na korytarzach firmy niż na jej naradach i spotkaniach, masz problem.

Po przeczytaniu książki można z całą stanowczością napisać, że stanowi ona połączenie opisu historii Pixara, powstawania poszczególnych filmów  z głęboką analizą podejścia biznesowego.

Osobiście serdecznie polecam.

Tytuł:

„Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji”


Autor

Ed Catmull