1. Co skłoniło Cię do napisania książki „Konkubinat - wolność czy zniewolenie”?

Książka „Konkubinat wolność czy zniewolenie” jest częścią serii pt. „Podejmuję świadome i odpowiedzialne decyzje”. Powstała z mojej potrzeby pomagania i uświadamiania innym zagrożenia, jakie może przynieść życie w konkubinacie nie tylko dla samych konkubentów, ale dla ich rodzin i dzieci. Wskazuje jak się przed tymi zagrożeniami zabezpieczyć.
Zachęca do tworzenia odpowiedzialnych i świadomych relacji. Książka ta jest też próbą zwrócenia uwagi na niespójne stosowanie definicji w różnych dziedzinach  prawa, w tym - definicji osoby bliskiej: osoba bliska, najbliższa, obca. Niespójność ta w różnych dziedzinach prawa ma swoje konsekwencje prawne w zakresie jej stosowania.

Konkubent raz przez prawo traktowany jest jako osoba bliska, przy spełnieniu określonych warunków, odpowiadająca całym swoim majątkiem za zobowiązania partnera prowadzącego działalność gospodarczą, a potem jak osoba obca, gdy chodzi o ulgi, odliczenia, preferencje. Wskazuje na dyskryminację wobec rodzin i dzieci konkubentów względem małżonków pełniących tożsame role. Stawia pytanie: kim dla ustawodawcy jest konkubent osobą bliską czy obcą, zachęcając do ujednolicenia przepisów w tym zakresie i zrównania praw małżonków i konkubentów, jako pełniących tożsame role społeczne, bez OBOWIĄZKU legalizacji tych związków, co naruszałoby ich konstytucyjną zasadę wolności w tym wyborów.

2. Czy możesz podać kilka rad na jakie aspekty prawne zwrócić uwagę decydując się na konkubinat

Kilka rad? To bardzo ważne pytanie i jeszcze trudniejsza odpowiedź.
Odpowiadając na to pytanie warto zastanowić się, zapytać siebie czy  konkubinat jest moim świadomym wyborem i decyzją. Czy znając zagrożenia związane z życiem w konkubinacie jesteśmy gotowi do trwania w tych związkach bez  posiadania umów konkubenckich, upoważnień, pełnomocnictw określających zasady funkcjonowania naszych związków i rozliczeń między konkubentami. Trzeba pamiętać że są to połowiczne – nie w pełni zabezpieczające rozwiązania, które mogą ułatwić dochodzenie swoich praw, ale w pełni ich nie zabezpieczą. Wydaje się ważnym zabezpieczenie praw dziecka  uznanie ojcostwa – w tym prawa dziecka do alimentacji. Można to uczynić przed  porodem dziecka na okoliczność ewentualnych zdrowotnych perypetii podczas porodu. Jednak jak pisałam wcześniej są to jedynie rozwiązania zastępcze, które mogą pomóc. Należałoby pokłonić się w kierunku zmiany prawa w tym zakresie przez zrównanie praw małżonków i konkubentów dając im prawo do swobodnego wyboru przez legalizowania lub nie związków
 
3. Masz kolejne plany wydawnicze.

Moje plany  wydawnicze są rozległe. Mam nadzieję że w najbliższym czasie ukaże się moja kolejna książka z serii „Podejmuję świadome i odpowiedzialne decyzje” Będzie to „365 powodów dlaczego mediacje mają sens”.

Bardzo ważna książka. Jestem mediatorem rodziny, pedagogiem. Przedmiotem mojego zainteresowania jest dziecko w rodzinie i w  konflikcie. Jestem zwolennikiem ugodowego załatwiania sporów. Często rodzice w konflikcie walcząc o swoje prawa zapominają o prawach dziecka. Często świadomie lub nie prawa te naruszając. Manipulując dzieckiem.

Realizując swoją potrzebę pomagania zachęcam w niej do powszechnego korzystania z mediacji, nie tylko w stanie zaawansowanego konfliktu, a na długo przed. Zachęcam do dialogu i próby ugodowego „załatwiania  spraw”. Do naprawiania relacji i komunikacji. Szczególnie ma to wielkie znaczenie, gdy uczestnikiem tego konfliktu jest dziecko. Zachęcam też do warsztatów naprawy relacji, usprawniania komunikacji par. Zachęcam do tworzenia planów wychowawczych. Pomagam w podziale majątku, tworzenia umów, ugód.

Moją kolejną książką z tej samej serii będzie „Poradnik przed(po)małżeński”. Dla wszystkich przed, w trakcie i po zakończeniu  związku z planem na nowy. O tym, że do każdego związku trzeba się przygotować.
Przesłaniem tej książki jest motto:

...I spraw, by sławetne słowa przysięgi „i nie opuszczę cię aż do śmierci” nie zmieniły się w „NIE ODPUSZCZĘ CI AŻ DO ŚMIERCI”, czego oczywiście nikomu nie życzę. Żyj świadomie. Realizuj się w związkach i poza nimi. Dbaj o prawidłową komunikację i żyj. Żyj każdego dnia na nowo i na własnych zasadach.

Rozmowę przeprowadziła Iwona Tyrna-Łojek właścicielka marki "Kultura sukcesu" oraz firmy szkoleniowej,założycielka Klubu Kobiet Biznesu "Kultura Sukcesu"